Newsletter
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Cine suntem noi și cum ne puteți contacta?

Societatea TESTER GRUP SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.138, Centrul de Afaceri Ideo, jud. Iasi, inregistrata la ORC sub nr. J22/1479/1996, având C.U.I. nr. RO8885420, avand datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter personal.


Această nota de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastra. Societatea TESTER GRUP SRL actioneaza ca Operator de date cu caracter personal, iar pentru un număr limitat de prelucrări acționăm în calitate de Persoană Împuternicită.


NE PUTETI CONTACTA LA


Adresa: Mun. Iaşi, Sos Pacurari nr. 138, Centrul de Afaceri Ideo, jud. Iasi


Fax: 0232-933


Email: contact@testergrup.ro

Responsabilul pentru protecția datelor?

Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mai sus mentionate.

Ce inseamnă "date cu caracter personal"?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia.

Ce tipuri de prelucrări de date efectuează societatea noastră?

Societatea noastra prelucrează date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Societatea TESTER GRUP SRL prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite functie de fiecare scop.


Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această nota de informare. În cazul în care Societatea TESTER GRUP SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra carora ati fost deja informat si care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunostinta, Societatea TESTER GRUP SRL va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.


Utilizăm datele personale în principal in următoarele scopuri:


- Furnizarea de bunuri si prestarea de servicii catre clientii nostri aflate in legatura cu in special cu activitatea de dealer auto (vanzare, service, garantie, post-garantie), cat si raportat la alte activitati precum vanzare accesorii / piese auto, etc, activitati asociate. De asemenea oferim o gamă variată de servicii si produse pe care le puteti gasi aici https://casaauto-testergrup.ro/

- Gestionarea relatiilor noastre cu clientii, imbunatatirea serviciilor catre acestia, identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea furnizării bunurilor si prestarii serviciilor.


Prelucram datele cu caracter personal in scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale si angajamentelor asumate fata de dumneavoastra.


- Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicatiilor informatice pe care le utilizam.


Totodata putem efectua verificari privind persoanele fizice care actioneaza in calitate de reprezentanti si/sau garantori ai unor clienti persoane juridice.


- Oferim clienților noștri informații despre noi și/sau despre alte persoane juridice, inclusiv in legatura cu servicii si/sau produse ale acestora de tipul celor achizitionate de clientii nostri sau pentru care acestia si-au manifestat interesul de a le achizitiona.


In conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru acestia.


- In cazul vizitarii site-urilor noastre, este posibil sa prelucram unele informatii despre identificatorul online al clientilor nostri in scopurile amintite in Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati https://casaauto-testergrup.ro/cookies/

- Respectarea unor cerințe legale/ de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala ori de arhivare.

- Gestiune economico-financiara-administrativa.

- Statistici interne.

Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

Temeiurile juridice ale prelucrării au in vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al TESTER GRUP SRL in special actelor normative ce guverneaza vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, comercializarea serviciilor si raspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte, protecţia intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.


Prelucrarea se intemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrarii:


- prelucrarea poate fi necesară in vederea incheierii raportului juridic / contractului cu dumneavostra ori pentru executarea acestuia;/

- prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Societatii TESTER GRUP SRL (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor jurstificative din punct de vedere fiscal);

- prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare);

- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de TESTER GRUP SRL sau de o parte terţă, respectiv:


– Administrarea activitatii noastre;


– Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra;


– Gestionarea relațiilor noastre cu potentialii clienti si clienții, inclusiv dar fara a ne limita la transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, in conditiile legii.

Cat timp pastram datele cu caracter personal?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:


- Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea TESTER GRUP SRL poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic.

- Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Societatea TESTER GRUP SRL avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți.

- Pe durata prevazuta de lege in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară.

- Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie (opt-out) de catre dumneavoastra in acest sens.

- Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizarii prin mijloace video.

- Timp de 30 zile pentru inregistrarile efectuate prin call-center

- Timp de 30 zile date din sistemul de acces prin cartela in spatiile [nume companie] dupa caz.

- Timp de 30 zile date de geolocalizare (GPS) pe masinile de test-drive.


În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 30 zile de la data ultimului contact dintre noi si persoana vizata de prelucrare.


In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.